Gjeldsordning

Advokat Aaserød har lang erfaring som medhjelper etter gjeldsordningsloven. På bakgrunn av dette har vi opparbeidet en unik kompetanse i gjeldsforhandlinger. Vi bistår også privatpersoner og bedrifter i gjeldsforhandlinger utenfor gjeldsordningsloven med kontantakkorder eller månedlige avdragsordninger.