Generasjonsskifte

Et generasjonsskifte får konsekvenser langt utover hvem som skal ha hva. På grunn av inngående kunnskap om skatte- og avgiftslovgivningen, selskapsretten og faste eiendommers rettsforhold kan Advokatfirmaet Aaserød gi verdifulle råd i forbindelse med et generasjonsskifte. Dette gjelder enten det er selskapsandeler, fast eiendom eller løsøre som overdras.