Fast eiendom

Advokatfirmaet Aaserød har spesialisert seg på juridiske spørsmål vedrørende fast eiendom. Dette har ført til at vi i dag har betydelig erfaring og kompetanse blant annet innenfor problemstillinger som kan oppstå  i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom, drift av borettslag og eierseksjonssameier, nyoppføringer av boliger og entrepriserett og i husleieforhold.

Vårt arbeid omfatter rettsspørsmål knyttet til følgende fagområder:

Husleieforhold

 • rådgivning og utarbeidelse av leiekontrakter
 • begjæring om fravikelse/utkastelse

Som juridisk rådgiver for Utleiemegleren AS  innehar vi praktisk kunnskap og bred erfaring på dette området.

Entreprise

 • rådgivning i alle faser av byggeprosessen
 • utarbeidelse av entreprisekontrakter både på forbruker- og entreprenørsiden
 • prosess, tvisteløsning og voldgift

Mangler ved fast eiendom

 • rådgivning
 • reklamasjon og korrespondanse overfor selger/kjøper og forsikringsselskap
 • tvisteløsning og forhandlinger mellom partene
 • prosedyre

Boligrett

 • rådgivning i spørsmål knyttet til eierseksjonssameier, borettslag og aksjeselskaper
 • overdragelse av fast eiendom
 • tomtefesteavtaler
 • tingsrett
 • tinglysning av rettigheter i fast eiendom
 • prosess

Plan- og bygningsrett

 • nyseksjonering/reseksjonering av fast eiendom
 • rådgivning