Eiendomssalg

Advokatfirmaet Aaserød har egen eiendomsavdeling.

Avdelingens målsetting er å sette selgerens ønsker og behov i sentrum, samt fokusere på kvalitet.

Vi har gjennom de siste ti år etablert kjennskap til eiendommer med beliggenhet i Oslo, Asker og Bærum.

Vi tilbyr gratis besiktigelse og verdivurdering av Deres bolig. Videre er enhver eiendomsoverdragelse gjennom vårt firma forsikret for feil megler gjør.

Sentralt i enhver eiendomsoverdragelse står kjøpekontrakten. De fleste mangelssaker har sitt utspring i nettopp mangelfulle kontrakter. Ved å selge din eiendom gjennom Advokatfirmaet Aaserød vil De få juridisk ekspertise ved utarbeidelse av kontrakten. Sannsynligheten for en erstatning/prisavslagssak vil således minimaliseres.

Hva gjelder salær/provisjon er vi absolutt konkurransedyktige. Vi kan tilby fastpris eller provisjonsbasert pris.

Kontakt oss for tilbud uansett. De vil bli overrasket.

Advokatfirmaet Aaserød driver også med utleieformidling og forretningsførsel av utleieboliger.

Skal De leie ut Deres bolig for en periode grunnet for eksempel utenlandsopphold, vil vi kunne administrere utleien (skaffe leietagere, inndrive husleiebetalingen, bestille nødvendige håndverkere etc.) for en brutto månedsleie pr. år.

Advokatfirmaet Aaserød driver også med forretningsførsel for sameier, borettslag og boligselskap. Kontakt oss for tilbud.