Selskapet er avviklet.

Ved spørsmål kontakt Tor Q. Aaserød på tlf: 92036200